Phạm Ngọc Quang


/ /2021/07/22bài đăng: 1

Ứng dụng Be Do Have trong cuộc sống. Phương pháp quản trị bằng cả não phải và não trái

QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
2021/07/11bài đăng: 1

Có hai cách tiếp cận cơ bản nhưng khác nhau rất nhiều đó là TRƯỞNG THÀNH <> HOÀN THIỆN.

QuangPN (Thuvien.SongLaChinhMinh.vn)
2021/07/07bài đăng: 2
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
2021/07/06bài đăng: 6
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
2021/07/03bài đăng: 3

Chơi với người khác để học hỏi. Đừng nghe theo người đầy sợ hãi, đừng nghe theo đám đông. Giao du để có thêm thông tin.

QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/29bài đăng: 1
QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/28bài đăng: 2
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/26bài đăng: 4
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)

Vì sao cần thông minh tài chính và trò chơi Cash Flow

QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)

Thông minh tài chính là gì và vì sao cần thông minh tài chính.

QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)

Bạn chỉ có thể nhìn thấy những cơ hội tốt bằng cái đầu của bạn và bằng sự nhạy cảm về tài chánh đã được huấn luyện. Hầu hết mọi người không giàu lên được đơn giản vì họ không được huấn luyện về tài chính để nhận ra những cơ hội ngay trước mắt.

QuangPN (ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/17bài đăng: 2
QuangPN (Mentoring_2_1.songlachinhminh.vn)
QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/15bài đăng: 1
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/12bài đăng: 1
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/11bài đăng: 3
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/10bài đăng: 20

Trong Trading có rất nhiều rủi ro, thậm chí nó rất lớn, lớn hơn những gì chúng ta nghĩ. Để bảo vệ bản thân và thành công trong giao dịch chúng ta cần cấu trúc tâm lý bên trong. Cấu trúc này là kỷ luật, quy tắc, .v.v để hướng dẫn hành vi và việc ra quyết định.

QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)

Một mặt chúng ta đồng ý là những quy tắc là có ý nghĩa, nhưng chúng ta không thực sự có ý định làm bất kỳ cái gì được đề xuất

QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)

Hãy chú ý, chúng ta có thể muốn tự do để đưa ra lựa chọn, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẵn sàng và sẵn lòng để chấp nhận trách nhiệm về kết quả. Những trader  không sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho kết quả của những hành động và diễn giải của mình sẽ rơi vào tình huống khó xử: Làm thế nào nào một người tham gia một hành động cho phép họ lựa chọn hoàn toàn tự do, và đồng thời lại tránh chịu tránh nhiệm nếu kết quả không dự đoán được và không thích? 

QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)

Phương pháp sáng tạo  nội dung, Yêu cầu và các công cụ

 

QuangPN (Mentoring_2_1.songlachinhminh.vn)

Mẫu thiết kế và các công cụ

QuangPN (Mentoring_2_1.songlachinhminh.vn)

Thông tin về Hành trình

http://HANHTRINH.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Sứ mệnh, Tầm nhìn, cách thức tổ chức của Life Support Life

http://admin.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Website về Khu vườn Cuộc sống

http://LifeGarden.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Tổng hợp thông tin về Thiền

http://Thien.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Hành trình Thịnh vượng đến sự Sung túc

http://HanhTrinhThinhVuong.SongLaChinhMinh.vn

http://TienBac.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Sách Cha Giàu Cha Nghèo

http://ChaGiauChaNgheo.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Sách Tôi và Essence của Phạm Ngọc Quang

http://ToiVaEssence.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Quyển sách rất hay về Giao dịch và Tâm lý trong giao dịch

http://TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Mọi thông tin về Thiền động Osho - Osho Dyanamic Meditation

http://OshoDynamicMeditation.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Bộ công cụ Kiến thức và Kỹ năng

http://ASK.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Blog cá nhân Nguyễn Hương

http://NguyenHuong.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Blog Hoàng Hà

http://HoangHa.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Blog Phạm Ngọc Quang - Người sáng lập ra Life Support Life

http://PhamNgocQuang.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Website của Mentoring 2 - Nhóm của Hà - Hương và Hiền

http://Mentoring_2_1.SongLaChinhMinh.vn

QuangPN (songlachinhminh.vn)

Các bước viết bài - Sáng tạo ra Nội dung

QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/09bài đăng: 1
QuangPN (Osho.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/08bài đăng: 4
QuangPN (Osho.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (Osho.SongLaChinhMinh.vn)

Tự do là một điều tuyệt  vời. Tất cả chúng ta dường như đều muốn nó một cách tự nhiên, phấn đấu cho nó, thậm chí là khao khát nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có đủ nguồn lực tâm lý để vận hành một cách hiệu quả trong môi trường có rất ít, hoặc không có, giới hạn và nơi tồn tại nhiều khả năng để gây ra thiệt hại to lớn cho chính mình.

QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)

“Tiềm năng xung đột tồn tại ở mức độ sâu nhất của bản thể chúng ta. 

Bất cứ cái gì bị tước đi thời thơ bé sẽ trở thành một cơn nghiện ở tuổi trưởng thành”

QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/05bài đăng: 1

Nội dung buổi này về Giá trị, cách nhìn ra Giá trị. 

Tiền là phản ánh của GÍA TRỊ; giá trị là phản ánh của NHU CẦU, nhu cầu là phản ánh của VẤN ĐỀ và MONG MUỐN. Vì vậy, muốn kiếm tiền thì nhìn vào vấn đề/mong muốn của CHÍNH MÌNH; qua đó hiểu và cảm nhận nhu cầu của mọi người.

QuangPN (Mentoring_2_1.songlachinhminh.vn)
2021/06/04bài đăng: 2
QuangPN (Mentoring_2_1.songlachinhminh.vn)

File PPT về Tiền bạc rất hay và bổ ích. Xem PPT

QuangPN (TienBac.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/03bài đăng: 4
QuangPN (TienBac.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
2021/06/01bài đăng: 5
QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)

Bài tập, suy ngẫm để chia sẻ vào lần tới.

QuangPN (Mentoring_2_1.songlachinhminh.vn)

Kế toán Tâm thức sự ra đời và khóa học đầu tiên vào 15/9/2020

QuangPN (TienBac.SongLaChinhMinh.vn)
2021/05/31bài đăng: 13

Nền tảng Thiết kế - viết từ 2009. Đây là Nền  tảng của Thiết kế hay Phương pháp Luận  của các Thiết kế.

File  Gốc: 1) PPT 2) File Word

QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)

Tôi là học sinh chuyên toán, được học ở Hungary 7 năm nên cách tôi là Tư duy Hệ thống. Hệ thống có nghĩa, tư duy được sắp xếp theo cấu trúc.

Cấu trúc tư duy của tôi: 1. Cách tư duy Khoa học + Logic 2. Các lý thuyết nền tảng 3. Các lĩnh vực ứng dụng 4. Kết quả cụ thể

QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (TienBac.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (TradingInTheZone.SongLaChinhMinh.vn)

Lịch sử ra đời của Sơ đồ tư duy - và cách tạo Sơ đồ tư duy trên Canva

QuangPN (ASK.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (Osho.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (Osho.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (Osho.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (Osho.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (Osho.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (Mentoring_2_1.songlachinhminh.vn)
2021/05/29bài đăng: 8
QuangPN (ToiVaEssence.SongLaChinhMinh.vn)
QuangPN (ToiVaEssence.SongLaChinhMinh.vn)