Nguyễn Văn Đạt


/ /2020/05/20bài đăng: 1
Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
2020/04/30bài đăng: 1

Karen Zwolski, GSEC Practical Assignment - Version 1.4b, Option 1 January 8, 2004

Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
2020/04/28bài đăng: 1

The requested URL can't be reached

The service might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.  net::ERR_SSL_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED

Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
2020/04/27bài đăng: 3

The Open API Specification (aka Swagger Spez) is the defacto standard for REST API Documentation. Get in touch with the new DAS API SPECS Project on https://github.com/OpenNTF/das-api-specs and learn what you can do with the .yaml files.

Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)

Time to add authentication to the RESTful API. Let's start with user signup.

Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)

In this show Brian Moore returns to talk to us about using the XPages REST custom control. This control is found in either the Update Pack or the Ext. Library itself. He also talks a bit about using JSON and validating and testing your JSON and REST code.

Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
2020/04/24bài đăng: 1

The Open API Specification (aka Swagger Spez) is the defacto standard for REST API Documentation. Get in touch with the new DAS API SPECS Project on https://github.com/OpenNTF/das-api-specs and learn what you can do with the .yaml files.

Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
2020/04/16bài đăng: 1
Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
2020/04/15bài đăng: 1
Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)
2020/04/14bài đăng: 1

Cách sử dụng công cụ Windows 10 để chuyển văn bản thành giọng nói, đọc báo, ... Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng Google Dịch để bật tính năng đọc văn bản của Google, chúc các bạn thành công!

Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
2020/04/13bài đăng: 1

Đối phó với loại virus nguy hiểm có nguy cơ trở thành đại dịch và khiến một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ phải ngồi xe lăn nửa phần đời, vị bác sĩ nổi tiếng không chỉ nghiên cứu thành công vắc xin mà còn từ chối hàng tỷ USD để vắc xin của ông có thể phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)
2020/04/08bài đăng: 3

In this show I do an in depth demo of an XPages app that's based on Java Code. I didn't take time tom build it from scratch but I go over every line of code in the app.

Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
Nguyen Van Dat (daotao.cwe.vn)
2020/04/04bài đăng: 1
Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)
2020/04/03bài đăng: 1
Cattari Ariya Saccani
Bình Anson trích dịch
Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)
2020/04/01bài đăng: 1
Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)
2020/03/27bài đăng: 12

Dịch Covid 19 đang rất nguy hiểm, mọi người hãy nâng cao ý thức để chung tay cùng phòng chống với cộng đồng nhé!

Nguyen Van Dat (14ngay.com)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.30. Tự ngã trong thân? 

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.31. Nhãn thức và tâm thức (Cakkhu vinnana- Mano vinnana)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.32. Hành tướng của Xúc (Phassalakkhana)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.33. Hành tướng của Thọ (Vedanalakkhana)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.34. Hành tướng của Tưởng (Sannalakkhana)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.35. Hành tướng của Tác Ý (Cetanalakkhana)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.36. Hành tướng của Thức (Vinnanalakkhana)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.37. Hành tướng của Tầm (Vitakkalakkhana)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.38. Hành tướng của Tứ (hay Sát) (Vicaralakkhana)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.39. Lại hỏi về "Chú tâm" (Manasikàra)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.40. Những tâm sở đồng sanh

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)
2020/03/26bài đăng: 22

10 ngày tới được cho là giai đoạn có tính chất quyết định đối với sự thành bại của cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Trong lúc này, một trong những giải pháp quan trọng nhất để phòng dịch lây lan đó là "hạn chế tiếp xúc xã hội

Nguyen Van Dat (14ngay.com)
camthiennam (lfk.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.10. Hành tướng của Tín

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.11. Hành tướng của Tấn 

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.12. Hành tướng của Niệm

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.13. Hành tướng của Định

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.14. Hành tướng của Tuệ

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.15. Ngũ căn

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.16. Tương quan thân trước và sau

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.17. Tái sanh và Vô sanh Đức vua hỏi

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.18. Trí và Tuệ (nana-panna)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.19. Bậc vô sanh có còn đau khổ không? Đức vua hỏi

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.20. Cảm Thọ Đức vua lại hỏi tiếp

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.21. Cái gì dẫn dắt đi tái sanh? Đức vua hỏi

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.22. Không nên hỏi lại câu đã hỏi

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.23. Danh sắc tương quan liên hệ 

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.24. Thời gian và không còn thời gian

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.25. Nguyên nhân của thời gian

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.26. Thời gian tối sơ

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.27. Có rồi không, Không rồi có

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.28. Pháp hành thì sao?

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.29. Tự nhiên sanh?

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)
2020/03/25bài đăng: 3

Học tụng kinh "Ân Đức Tam Bảo" bằng tiếng Việt và tiếng Bali

AnhLT (14ngay.com)

Công cụ tạo website bán hàng và website cá nhân hoàn toàn Miễn Phí!!!

Nguyen Van Dat (14ngay.com)

HÀ NỘIĐang bị cách ly tại nhà, cô gái 25 tuổi ở quận Long Biên, tự ý lên sân bay dự kiến đi Anh, nhưng bị phát hiện và đưa về khu cách ly tập trung.

Nguyen Van Dat (14ngay.com)
2020/03/24bài đăng: 11
camthiennam (lfk.vn)
Nguyen Van Dat (conyeu.cwe.vn)

Có nhiều ba mẹ hỏi mình:

- Sao bạn nhà mình “sáng tạo” thế?!
- Nhà mình chắc nhiều đồ chơi lắm?!
- Mình chắc phải “rảnh” lắm để có nhiều thời gian chơi với con như vậy?!

Nguyen Van Dat (conyeu.cwe.vn)

Bạn không phải là những gì bạn có - Bạn là những gì bạn cho đi

Nguyen Van Dat (conyeu.cwe.vn)

Các bạn tình nguyện viên của LFK có điều gì băn khoăn cần giải đáp hoặc bất cứ việc gì cần hỗ trợ thì ới chúng mình nhé!

Vì chúng mình là một gia đình!!

Ban quản trị Dự án Yêu thương cho con - LFK

Nguyen Van Dat (conyeu.cwe.vn)
Nguyen Van Dat (14ngay.com)

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai xác nhận trường hợp đầu tiên ngộ độc thuốc sốt rét do người dân tự uống với mục đích phòng COVID-19 theo tin đồn.

Nguyen Van Dat (14ngay.com)

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giám đốc BV K Trung ương nhấn mạnh, các y bác sĩ chống dịch là những người đang đối mặt với nguy cơ lây nhiễm hàng ngày những vẫn luôn cố gắng trở thành những tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Nguyen Van Dat (14ngay.com)

Ca khúc Việt Nam ơi! Đánh bay COVID” gây tiếng vang lớn khi được Bộ Y tế lựa chọn để phát động thử thách “Hát Lên Việt Nam Ơi!” trên trang Tiktok chính thức của Bộ Y tế, đồng thời Thử thách này cũng được cập nhật trên suckhoedoisong.vn; tại Facebook Fanpage Minh Beta.

Nguyen Van Dat (14ngay.com)

MỹKhoảng 50 khách dự tiệc sinh nhật ở thị trấn Westport cùng nhau chia sẻ kỷ niệm, thưởng thức buffet mà không biết trong số họ có người nhiễm nCoV.

Nguyen Van Dat (14ngay.com)
2020/03/22bài đăng: 1

Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, như người ngồi quán sát kẻ nằm, rồi nằm quán sát kẻ ngồi. Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. 

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)
2020/03/15bài đăng: 15

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Mục lục

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.1 - Ngoại Thuyết

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.2 - Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp (Pubbapa yoga)

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.2.1. Chuyện về ĐỨC VUA MI-LAN-ĐÀ

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.2.2. Chuyện về ĐẠI ĐỨC NA-TIÊN

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần I.2.3. Thấp thoáng bóng Sư tử

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II - Nội dung II.1 - câu hỏi về Danh

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.2 - Con số hạ lạp

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.3. Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả?

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.4. Thỉnh mời vào Hoàng cung

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.5. Cứu cánh của Sa môn hạnh

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.6. Tái sanh - Vô sanh

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.7. Chú tâm

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.8. Hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)

Mi Tiên vấn đáp dịch bởi Hòa Thượng Giới nghiêm - Phần II.9. Tất cả Pháp lành lấy Giới làm sở y

Nguyen Van Dat (nguyenvandat.cwe.vn)